Coach

Behöver du eller din grupp hjälp att komma vidare? Har du kört fast och vet inte vilket håll du ska gå åt? Behöver du nysta i komplexa problem? Coaching är ett arbetssätt där du står i fokus, där din potential och dina resurser används för att hantera det du står inför. 

Min roll är att hjälpa dig att undersöka dina möjligheter och ställa frågor som gör att du kommer vidare. Oftast har vi svaren inom oss, när vi råkar ut för problem eller situationer som utmanar oss. Men ibland är det som att något står i vägen för vår egen klokskap. Som coach hjäper jag dig att vrida och vända på problemet för att sedan lotsa dig mot någon form av lösning. Jag bidrar också med verktyg och modeller som gör att det blir lättare att kika på det du står inför – och hitta vägen fram.

Det är du som – förr eller senare – har svaret på hur du ska hantera situationen och gå vidare. 

Exempel på uppdrag:

  • Coaching av personal inom regional- och kommunal verksamhet inom ramen för projekten Gör det Jämnt och En förälder blir till (Länsstyrelsen och Västra Götalands regionen, 2008-2017) 
  • Coaching av individer med olika bakgrund och roller som till exempel; chef för en NGO, socionomer, journalister mfl. (2015-2020)
Scroll to Top