Föredragshållare

När en pratar om allvarliga och komplexa frågor som till exempel jämställdhet och jämlikhet måste en göra det med viss humor. Det är min fasta övertygelse. Det ska inte vara tramsig humor som förminska ämnet förstås. Men den lite svarta, bitska humorn – den som får dig att skratta lite igenkännande och ibland sätta skrattet i halsen, kan göra ämnet begripligare.

Mina föredrag är interaktiva och jag försöker i möjligast mån ge publiken uppgifter att lösa eller utmaningar att resonera kring,  eller dela med sig av sina insikter och erfarenheter. I och med min långa erfarenhet av att jobba med organisationsutveckling med fokus på jämställdhet och jämlikhet kan jag dela med mig av många praktiska exempel. Jag kan beskriva svårigheter – och exempel på lösningar. I botten finns forskningen.

Jag kombinerar ofta – men inte alltid – föredrag med workshops, där deltagarna får ta steget från teori och insikter till VAD som faktisk kan göras. Det finns många verktyg att testa även i ett stort auditorium.

Jag håller föredrag på teman som normer, jämlik vård, verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet och jämlikhet, härskartekniker och  könsstympning. Det sistnämnda temat är exempel på då humor är väldigt opassande.

Exempel på uppdrag:

Jag har hållit oräkneliga föredrag om verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet och jämlikhet i min roll som regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård. Några exempel:

  • Föreläsningar för ST-läkare med utländsk bakgrund, på temat jämlik vård, Göteborgs universitet, 2016
  • Föredrag om könsstympning, mellanspelskonferenser för En förälder blir till, Kunskapscentrum för jämlik vård, 2016
  • Föredrag om en jämlik barnhälsovård för personal inom familjecentraler, En förälder blir till, Kunskapscentrum för jämlik vård, 2016
  • Resultatrapportering av arbetet med En förälder blir till för otaliga ledningsgrupper osv, 2015–2016
  • Föredrag om härskartekniker, för nätverket Jämställdhet i transportsektorn, 2017
  • Föredrag om normer och jämlikhet, Landstinget i Värmland, 2017
  • Föredrag om normer och jämlikhet, Region Örebro län, 2018.
  • Föredrag om normer och jämlikhet, Region Jönköpings län, 2019. 
Scroll to Top