Om Lena

Tidigare erfarenheter

Från 2017 till nu har jag återgått till rollen som konsult i min firma Piazza. Jag tar uppdrag av olika slag inom de områden som beskrivs under fliken “Tjänster”.

Mellan våren 2009 och våren 2017 jobbade jag som utvecklingsledare inom Västra Götalandsregionen på Kunskapscentrum för Jämlik vård. Där jobbade jag framför allt med barnhälsovården och familjecentraler i En förälder blir till men även med en mängd andra olika uppdrag. En stor del av arbetet gick ut på att tillsammans med vårdpersonal utveckla nya arbetssätt och metoder för att nå en jämlik vård. Jag arbetade också med kunskapscentrets kommunikation, ett arbete som jag under en period ledde.

2012 startade jag ett bokförlag ihop med en kollega och vän och blev då förläggare, redaktör och ägare av Klickerförlaget – ett förlag inriktat på att sprida kunskap om positiv hundträning genom det skrivna ordet, film och kurser. Klickerförlaget lever och blomstrar och redaktörs- och kommunikationsarbetet tar ungefär 30 procent av min tid.

Från 1997 till 2009 drev jag den egna firman Piazza och arbetade som organisationskonsult. Parallellt med arbete i Piazza jobbade jag som inhoppande och vikarierande journalist på TT i åtta år. Jag är utbildad journalist på Ljungskile folkhögskola.

Som organisationskonsult hade jag uppdrag i vitt skilda verksamheter: äldreomsorg, skola, vård, näringsliv och statliga myndigheter. I början jobbade jag med kommunikation och konflikthantering ofta med hjälp av interaktiva metoder som rollspel och värderingsövningar – oftast med ett jämställdhetstema. Efter ett tag gick jag över till att alltmer jobba strategiskt med jämställdhetsintegrering.

Min specialitet var länge jämställdhet med fokus på kund och patient. Till det tillfördes snart ett intersektionellt perspektiv för att sedan börja jobba mer uttalat med jämlikhet med ett normkritiskt perspektiv. I min karriär finns två absoluta höjdpunkter: Arbetet med Gör det Jämnt och arbetet med En förälder blir till.

Gör det Jämnt var ett banbrytande arbete som utgick från Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Det fick mycket uppmärksamhet och vann priser för att vi jobbat innovativt och konkret med jämställdhetsintegrering. Vid den här tiden, runt 2005, var många verksamheter runt om i landet fortfarande låsta i att kartlägga ojämställdhet. Det var helt enkelt ett evigt kartläggande som oftast ledde till… mer kartläggning. Gör det Jämnt vägrade falla i den fällan utan fick saker att hända. Vi handledde ett 20-tal kommunala och regionala verksamheter och upptäckte kraften i att låta verksamheterna själva ta reda på och utforska sina utmaningar – och sedan gå vidare till handling. En annan sak som utmärkte arbetet i Gör det Jämnt var vår kommunikation. Vi samlade på berättelser av goda erfarenheter, nya insikter och praktiska förbättringar, som vi sedan aktivt spred genom konferenser, magasin och hemsida.

En förälder blir till startade eftersom företrädare för barnhälsovården inom Skaraborgs län uttryckte ett behov av att bli bättre på jämlikhet i förhållande till de familjer verksamheterna möter. Tillsamman med mina kollegor på Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) och i samverkan med personal från familjecentraler samt föräldrar arbetade vi fram ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion: En förälder blir till.

2014 gjorde vi ett pilotprojekt i Skaraborg med verktyget. Efter att ha jobbat i många år med jämställdhetsintegrering var jag väldigt upptagen av hur man får ett bra och välfungerande utvecklingsarbete att sprida sig på ”som en epidemi”.

När högsta förvaltningsledningen inom Närhälsan beslutade att genomföra En förälder blir till blev det startskottet för 800 personer som under drygt ett år arbetade sig igenom verktyget. Därefter började det spridas – utom vår kontroll – då regionerna i Norrbotten, Värmland, Örebro och Jönköping beslöt sig för att arbeta med verktyget. Arbetet är ständigt pågående, det har utvärderats på flera olika sätt och fortsätter spridas till fler län. Som en av de drivande bakom En förälder blir till har jag tagit med mig lärandet, insikterna och berättelserna till mitt liv efter Kunskapscentrum för jämlik vård. 

Våren 2017 var det dags att öppna dörren till Piazza igen och åter utveckla konsultrollen. Jag tar helst uppdrag som utmanar mig, gärna i samverkan med andra. Här på min sida kan du se mina tjänster – och vill du ha fler referenser eller undrar något tveka inte att kontakta mig.

Scroll to Top