Processtödjare

Behöver ni en facilitator eller processtödjare för att stödja ett utvecklingsarbete med fokus på ”slutanvändaren” – patient, kund, utövare osv? 

Jag har över 20-års erfarenhet av att leda och stödja förändringsprocesser inom vård, omsorg, skola, bil- och byggbranschen – ja flera olika branscher helt enkelt. Jag har följt, stöttat och också drivit flera år långa utvecklingsarbeten framför allt inom vården. Men jag har också faciliterat uppstarter och avslut, coachat grupper mot nya mål, stöttat processer som ska utveckla verksamheten på olika sätt.

Min styrka är att jag får saker och tinga att hända. Vi kan inte hålla på och bara prata om förbättringar – som till exempel jämställdhet och jämlikhet – och bara identifiera olika problem. Det MÅSTE leda till förbättringar. 

Jag har varit med och utvecklat ett flertal metoder och verktyg varav En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion är ett av de som jag är mest stolt över. Tillsamman med mina dåvarande kollegor på Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) och personal från barnhälsovården och familjecentraler tog vi fram ett konkret verktyg med teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljen, kulturmedvetenhet och psykisk hälsa. Över 800 personer som arbetar på familjecentraler i Västra Götalandsregionen har gjort En förälder blir till och verktyget är spritt till andra regioner och landsting över landet.

Dessförinnan jobbade jag med Gör det Jämnt där jag tillsammans med andra konsulter handledde olika kommunala och regionala verksamheter som jämställdhetsintegrerade sina verksamhet. Vi arbetade med alltifrån Kungälvs stadsbyggnadskontor och ambulanssjukvården till Göteborgsoperan och psykvården.

Jag utbildar även utbildarna  (tex utvecklingsledare, processtödjare mfl) i frågor som rör processledning, jämställdhetsintegrering och metodutveckling med fokus på patient, kund brukare etc.

 

 

Exempel på uppdrag:

  • Jag har bland annat utvecklat nya arbetssätt och verktyg tillsammans med personal inom barnhälsovården genom En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion  (Västra Götalandsregionen (VGR) 2009-2017).
  • Jag har inom ramen för program Gör det Jämnt hittat nya sätt att utveckla kommunala och regionala verksamheter med hjälp av konkret jämställdhetsintegrering (Länsstyrelsen 2005–2007, därefter VGR 2009–2012).
  • Jag har stöttat ledare och personal inom Region Jönköpings län i arbetet med En förälder blir till (2019).
Scroll to Top