Textarbetare

Jag är journalist i grunden och har ett förflutet som nyhetsjournalist på TT. Jag skriver ständigt och de senaste åren har jag gjort uppdrag som redaktör för böcker och tidskrifter samt producerat nyhetsartiklar, reportage och varit projektledare och skribent för olika magasin om jämlik vård.

Berättelsen kraft är stor. Det går inte att överskatta vikten av att sprida bra exempel genom berättelser – muntliga eller i textform. Jag är särskilt stolt över att ha varit redaktör för, och skrivit huvuddelen av, alla texter i magasinet Lära & bemästra, som handlar om en personcentrerad patient- och närståendeutbildning.

Jag är även en av författarna av och hantverkarna bakom  verktyget En förälder blir till – ett verktyg verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Exempel på uppdrag:

(Länkarna här nedan leder till PDF-versioner av de olika magasinen/verktygen ).

Scroll to Top